Moció per un SAD de qualitat i públic

Al ple municipal del proper dia 6 d’octubre la Plataforma en Defensa dels Serveis Públics de Sabadell presentem una moció per reclamar:

– Al govern de l’Estat, que reverteixi la retallada en l’àmbit de l’Atenció a la Dependència que es deriva del RDL 20/2012 i el compliment de l’acord assumit del finançament del 50% de la dependència per part de l’Estat.

– L’equiparació salarial de les treballadores del SAD amb les treballadores municipals.

– L’estudi preliminar per a la municipalització del SAD.

– Una línia de subvenció per a associacions sense ànim de lucre d’usuàries i familiars del SAD i residències.

Text de la moció en cat. / cast.  (pdf)