La recuperació dels serveis públics

Com ciutats i ciutadania estan acabant amb les privatitzacions

Informe de premsa – juny de 2017 Transnational Institute TNI

Per què hi ha comunitats de tot el món que estan recuperant serveis bàsics que abans gestionaven operadors privats i tornant a situar-los en l’àmbit públic? Aquest tipus d’iniciatives -del que es coneix com a “remunicipalització”, és a dir, la recuperació de serveis des de l’àmbit municipal o local -responen a molts i diferents motius: l’objectiu d’acabar amb les pràctiques abusives o l’incompliment de les normes laborals per part del sector privat, el desig de reconquerir el control de l’economia i els recursos locals, l’afany d’oferir a les persones uns serveis assequibles, o la intenció de posar en pràctica unes estratègies ambicioses a favor del medi ambient o de la transició energètica, per esmentar alguns.

En els darrers anys s’han produït al menys 835 casos de (re)municipalització dels serveis públics a tot el món, que afecten a més de 1600 ciutats a 45 països. Les remunicipalitzacions estan guanyant terreny tant a ciutats petites com a grans capitals, seguint diferents models de titularitat pública i amb diferents nivells d’implicació per part de la ciutadania i la pròpia plantilla del servei. En canvi, malgrat la gran pluralitat d’experiències, es pot dibuixar un panorama amb un denominador comú: és possible recuperar o construir uns serveis públics eficaços, democràtics i assequibles. El constant deteriorament de la qualitat dels serveis i l’increment dels preus no és un fet inevitable. Per aquest motiu, cada cop són més les comunitats i les ciutats que estan acabant amb les privatitzacions i tornant a posar en mans públiques serveis essencials.

rps_es_briefing_web (pdf)

www.tni.org/recuparicion-servicios-publicos