Manifest

Manifest per la municipalització dels serveis públics de la ciutat

 

Sabadell es troba en un moment decisiu pel que fa al model de serveis públics. Durant anys, molts serveis municipals han estat adjudicats a empreses privades que busquen únicament el màxim benefici. Ara hi ha la possibilitat de recuperar la gestió directa dels serveis externalitzats durant els anteriors mandats.

L’Ajuntament ha començat a estudiar la internalització dels serveis municipals per tal de millorar l’eficiència i el control, com es va aprovar per unanimitat en el ple municipal del juliol del 2015. S’ha dut a terme la municipalització de la grua i de la zona blava i s’ha portat a revisió el contracte de concessió del servei de neteja viària i recollida d’escombraries. En aquest últim cas, també s’ha denunciat incompliments per part de l’empresa concessionària.

El debat sobre el model de serveis públics ha de ser un debat de ciutat, no només dels partits polítics presents a l’Ajuntament. En aquest debat, les entitats i persones que constituïm la plataforma Sabadell en Defensa dels Serveis Públics volem la recuperació d’aquests serveis:

Per garantir uns serveis públics de qualitat, eficients i al servei de les necessitats de la ciutadania

La municipalització permet una gestió més transparent de la gestió per part de veïns i veïnes, i per tant, un exercici més democràtic de la prestació de serveis públics.

Per garantir els drets laborals de les treballadores i els treballadors d’aquestes empreses

La recuperació dels serveis subcontractats ha d’anar acompanyada de la millora de les condicions laborals, acabant amb la precarietat i els salaris massa baixos. La millora de les condicions de treball reverteix de forma directa en la millora de la prestació dels serveis.

Per revertir els recursos econòmics que fins ara anaven a parar a unes poques butxaques privades a les millores dels serveis i a les necessitats dels sabadellencs i sabadellenques

Els beneficis que ara es queden en unes poques mans privades serien dirigits a millorar la qualitat dels serveis que ofereix l’Ajuntament en benefici de tota la comunitat i fins i tot es possibilitaria rebaixar el cost del servei en alguns casos.

Per implicar la ciutadania i les entitats en la formació i organització en temes ambientals i socials

La municipalització ha de comportar noves formes de participació ciutadana i de les entitats en l’àmbit de la defensa del medi ambient per fomentar una nova cultura de l’aigua i en la generació i gestió de residus. En l’àmbit de serveis socials i educatius (servei d’ajuda a domicili, escoles bressol,…), també s’haurien de poder implicar més directament en la gestió i millora dels serveis les associacions de persones usuàries i AMPAs.

Sabadell, març de 2017